Artykuł sponsorowany

Kiedy lekarz może zlecić wykonanie tzw. testu wysiłkowego?

Kiedy lekarz może zlecić wykonanie tzw. testu wysiłkowego?

Test wysiłkowy, inaczej badanie ergospirometryczne, to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które pozwala ocenić wydolność organizmu pacjenta podczas wysiłku fizycznego. Lekarze często zlecają ten test w celu oceny pracy serca, płuc oraz mięśni pacjenta. W jakich sytuacjach lekarz może zdecydować się na przeprowadzenie tego badania i jakie są jego zalety?

Jakie są wskazania do wykonania testu wysiłkowego?

Test wysiłkowy może być zlecony przez lekarza w różnych sytuacjach. Przede wszystkim jest to badanie pomocne w diagnostyce chorób serca, takich jak choroba wieńcowa, niewydolność serca czy zaburzenia rytmu serca. Ponadto, test wysiłkowy może być stosowany do oceny wydolności płuc pacjenta oraz sprawdzenia funkcji układu krążenia. Warto również dodać, że badanie to jest często wykorzystywane w monitorowaniu postępów terapii oraz ocenie ryzyka powikłań u osób z chorobami układu krążenia.

Jak wygląda test wysiłkowy?

Test wysiłkowy w Suwałkach czy innych miastach polega na stopniowym zwiększaniu obciążenia fizycznego pacjenta podczas wykonywania ćwiczeń na specjalistycznym sprzęcie, takim jak bieżnia czy rower ergometryczny. Przed rozpoczęciem testu lekarz dokładnie ocenia stan zdrowia pacjenta oraz dobiera odpowiednią intensywność wysiłku. Podczas badania monitorowane są parametry takie jak tętno, ciśnienie tętnicze, elektrokardiogram (EKG) oraz stężenie tlenu i dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. Test trwa zwykle od 10 do 20 minut i jest przerywany, gdy pacjent osiągnie określony próg wysiłku lub wystąpią niepożądane objawy.

Potencjalne przeciwwskazania do wykonania testu wysiłkowego

Mimo że test wysiłkowy jest badaniem nieinwazyjnym, istnieją pewne przeciwwskazania do jego wykonania. Należy do nich m.in. niestabilna choroba wieńcowa, niewyrównana niewydolność serca, ciężkie zaburzenia rytmu serca czy niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego. Ponadto, test wysiłkowy może być przeciwwskazany u osób z ciężkimi schorzeniami płuc, takimi jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). W przypadku wątpliwości co do możliwości wykonania badania, lekarz powinien dokładnie ocenić ryzyko i korzyści wynikające z testu wysiłkowego.